Przełącznik języka

CoalaWeb Traffic

Today24
Yesterday35
This week147
This month147
Total48468

Visitor Info

  • IP: 3.215.180.226
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

1
Online

Friday, 05 March 2021 22:08

Dobrzański Andrzej

Dobrzański (Andrzej), z Dobry, syn księdza greckiego wyznania z Rusi Czerwonej, który przeszedłszy do wyznania helweckiego, sprawował obowiązki duchowne przy rozmaitych zborach małopolskich. Andrzej był konsenijorem dystryktu ruskiego w Małopolsce, później się przeniósł do Litwy i został seniorem dystryktu nowogrodzkiego, a wktórce potem wileńskiego. Bibliję brzeską poprawił i do druku przygotował; litewscy kalwini chcieli tę pracę jego drukiem ogłosić, oparli się temu małopolscy kalwini i wielkopolscy Bracia czescy, którzy podobne dzieło mieli po swem seniorze Danielu Mikołajewskim. Temu więc dano pierwszeństwo i ogłoszono je drukiem w Gdańsku u Hunefeuda 1632 r. Jest to biblija znana pod nazwiskiem Paliura. Nakreślił plan nauk w szkołach kalwińskich, na synodzie w Wilnie 1629 r. z wielkiemi pochwałami odczytany.