Przełącznik języka

CoalaWeb Traffic

Today44
Yesterday90
This week440
This month2161
Total107150

Visitor Info

  • IP: 34.232.62.64
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

2
Online

Friday, 24 March 2023 09:03

Dobrzański Andrzej

Dobrzański (Andrzej), z Dobry, syn księdza greckiego wyznania z Rusi Czerwonej, który przeszedłszy do wyznania helweckiego, sprawował obowiązki duchowne przy rozmaitych zborach małopolskich. Andrzej był konsenijorem dystryktu ruskiego w Małopolsce, później się przeniósł do Litwy i został seniorem dystryktu nowogrodzkiego, a wktórce potem wileńskiego. Bibliję brzeską poprawił i do druku przygotował; litewscy kalwini chcieli tę pracę jego drukiem ogłosić, oparli się temu małopolscy kalwini i wielkopolscy Bracia czescy, którzy podobne dzieło mieli po swem seniorze Danielu Mikołajewskim. Temu więc dano pierwszeństwo i ogłoszono je drukiem w Gdańsku u Hunefeuda 1632 r. Jest to biblija znana pod nazwiskiem Paliura. Nakreślił plan nauk w szkołach kalwińskich, na synodzie w Wilnie 1629 r. z wielkiemi pochwałami odczytany.