Przełącznik języka

CoalaWeb Traffic

Today41
Yesterday48
This week431
This month827
Total125172

Visitor Info

  • IP: 44.197.101.251
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

4
Online

Sunday, 10 December 2023 16:35

Dobrzański Andrzej

Dobrzański (Andrzej), z Dobry, syn księdza greckiego wyznania z Rusi Czerwonej, który przeszedłszy do wyznania helweckiego, sprawował obowiązki duchowne przy rozmaitych zborach małopolskich. Andrzej był konsenijorem dystryktu ruskiego w Małopolsce, później się przeniósł do Litwy i został seniorem dystryktu nowogrodzkiego, a wktórce potem wileńskiego. Bibliję brzeską poprawił i do druku przygotował; litewscy kalwini chcieli tę pracę jego drukiem ogłosić, oparli się temu małopolscy kalwini i wielkopolscy Bracia czescy, którzy podobne dzieło mieli po swem seniorze Danielu Mikołajewskim. Temu więc dano pierwszeństwo i ogłoszono je drukiem w Gdańsku u Hunefeuda 1632 r. Jest to biblija znana pod nazwiskiem Paliura. Nakreślił plan nauk w szkołach kalwińskich, na synodzie w Wilnie 1629 r. z wielkiemi pochwałami odczytany.